KompenzacijeMT


Aplikacija KompenzacijeMT 4.1 (e-Kompenzacije) služi za bezpapirno kreiranje i potpisivanje dokumenata kompenzacija.


Elektronički zaštićeni PDF dokument se šalje email-om sudionicima na potpisivanje.


Prilikom potpisivanja aplikacija u PDF dokument unosi sliku pečata/potpisa i e-potpisne podatke koji jednoznačno identificiraju sudionika/potpisnika.


Od završenih PDF kompenzacija se može aplikacijskom obradom (automatskim očitavanjem podataka) napraviti indeksirana (pretraživa) e-arhiva PDF kompenzacija.


Uz članice koncerna Agrokor, aplikaciju sada mogu koristiti svi zainteresirani poslovni subjekti u RH.


Aplikacija KompenzacijeMT služi za sastavljanje i potpisivanje PDF dokumenta od strane sudionika u prijeboju/kompenzaciji.


Potpisivanje se obavlja unosom slike skeniranog potpisa/pečata u predefinirana polja unutar PDF dokumenta.


Kreiranje skeniranog potpisa/pečata iz A4 sken slike se može također odraditi u aplikaciji bez korištenja namjenskih programa za obradu slike.


Aplikacija se aktivira aktivacijskim ključem koji jednoznačno identificira potpisnika/tvrtku.


Ovaj ključ izrađuje Mondo-Tera i dostavlja potpisniku/firmi koja sudjeluje u prijeboju/kompenzaciji.


Bilo koja datoteka (.doc, .xls, .pdf, .tif, ...) se može dodati uz potpis kao privitak („attachment“) PDF dokumentu.


Video TutorialNovu verziju aplikacije možete preuzeti ovdje Programski paket KompenzacijeMT 4.1


Download

Prilikom download-a potrebno je snimiti/spremiti .exe paket/datoteku na računalo, a zatim pokrenuti automatsku instalaciju.


Brojne nove funkcionalnosti su opisane u dokumentu:


pdf   Upute za instalaciju i korištenje KompenzacijeMT 4.1