Memento eUrudžbeni


  • Hibridna web/windows forms aplikacija (Click-Once instalacija, nove verzije aplikacije se nakon postavljanja na web server automatski instaliraju na korisničko računalo)
  • Troslojna arhitektura (MS DBMS, serverska aplikacija, klijentska aplikacija)
  • Vlastiti repozitorij TIF/PDF dokumenata
  • MS SQL Server 2008/2012 Standard/Express
  • Ne zahtijeva DMS platformu za rad (EMC Documentum, MS SharePoint, Alfresco isl.)
  • Nema licencnih ograničenja (broj korisnika, broj dokumenata/stranica)
  • Sken i indeks moduli u aplikaciji Memento eUrudžbeni odrađuju „Document Input Management“ ulazne pošte
  • Fizički dokumenti zajedno sa omotnicama u kojima dolaze se skeniraju, stranice se grupiraju u dokument, a zatim se u indeksnom modulu unose podaci za svaki dokument odnosno pismovnu pošiljku
  • Prije samog skeniranja potrebno je naravno pripremiti pismovne pošiljke za skeniranje, separirati dokument/pošiljku od slijedeće uporabom barkoda (lijepljenjem Konzum barkoda na svaku vodeću stranicu )
  • Ovaj barkod služi i kao jedinstveni identifikator skeniranog dokumenta, a njegovim očitanjem se vrši i grupiranje stranica u dokument, odnosno separacija dokumenata

Proces skeniranja  Proces indeksiranja  Napredno prosljeđivanje dokumenata  Tražilica dokumenata