Memento WF (e-Ulazni računi)Memento WF je cjeloviti programski sustav koji obuhvaća obradu ulaznih računa :

“Input Management” (skeniranje i indeksiranje)
“Document Management” (“WorkFlow” odobravanja na više razina i integraciju sa ERP sustavima).


Za veće količine ulaznih faktura, proces indeksiranja(unosa podataka sa fakture) se može ubrzati korištenjem naprednog OCR softvera npr. EMC Captiva Dispatcher prog. sustava.
Klijent/korisnik može kupiti ovaj softver za implementaciju na vlastitoj lokaciji ili može koristiti uslugu skeniranja i indeksiranja na nekoj od lokacija Mondo-Tere.
Slike i podaci se u tom slučaju sa lokacije MT šalju u “Document Management” dio procesa na lokaciji korisnika.Hibridna web/windows forms aplikacija


(Click-Once instalacija, nove verzije aplikacije se nakon postavljanja na web server automatski bez intervencije korisnika instaliraju na korisničko računalo). • Troslojna arhitektura (MS DBMS, serverska aplikacija, klijentska aplikacija)
 • Vlastiti repozitorij TIF/PDF dokumenata
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard/Express
 • Ne zahtijeva DMS platformu za rad (EMC Documentum, MS SharePoint, Alfresco isl.)
 • Nema licencnih ograničenja (broj korisnika, broj dokumenata/stranica).

Što omogućava Memento WF programski sustav: 1. centraliziranu pohranu zaprimljenih računa zajedno sa popratnom dokumentacijom
 2. jednostavan i brz/trenutan pristup do bilo kojeg dokumenta
 3. jednostavna implementacija složenih WorkFlow shema/procesa pomoću naprednog Memento WorkFlow “engine”-a i pripadajućeg Memento WorkFlow “designer”-a
 4. jednostavan pregled i nadzor nad svim dokumentima u WF procesima (različiti “user”, “poweruser” i “admin” izvještaji)
 5. automatski e-mail podsjetnici(korisniku) i alerti(administratoru) o dokumentima koji nisu u predviđenom vremenu obrađeni
 6. jednostavno, jasno, intuitivno i pregledno sučelje sa klasičnom strukturom:

  • Pretinci/folderi
  • Dokumenti
  • Akcije
  • Povijest dokumenta
  • Privitci
  • Korisničke postavke


Prednosti korištenja Memento WF softvera u obradi ulaznih računa: 1. ušteda u vremenu (dokument u procesu odobravanja putuje od korisnika do korisnika u digitalnom obliku)
 2. mogućnost gubljenja računa ili pogreške u obradi se svodi na minimum
 3. smanjuju se troškovi obrade i arhiviranja
 4. dokumenti centralno pohranjeni odmah nakon skeniranja, vrijeme pristupa do dokumenta i njihovih priloga je trenutno
 5. povijest svih obavljenih radnji na dokumentu se trenutno i pregledno prikazuje
 6. svi privitci/prilozi dokumentu se pregledno i trenutno prikazujuMemento WorkFlow “engine”


Koristi se Microsoft SQL jezik. Dostupni su svi podaci iz tablica u istoj bazi, drugim bazama na istom serveru ili povezanom drugom DBMS serveru.

Obzirom da se MS SQL Server jednostavno proširuje sa .NET DLL programskim bibliotekama, na ovaj način dostupan je cijeli potencijal MS .NET Frameworka MS .NET Framework-u su dostupne sve funkcionalnosti Windows OS-a i sve funkcionalnosti web servisa na Internetu/Intranetu.

Da bi se implementirao/kreirao/modificirao WF proces, implementatoru je dovoljno osnovno poznavanje SQL jezika.“Batch” skeniranje • Korištenje barkodova (grupiranje stranica u dokumente i identifikacija dokumenata)
 • Brisanje praznih stranica
 • Funkcionira sa besplatnim i kvalitetnim skenerskim softverom (Capture Perfect)
 • Mogući su ručni popravci strukture/stabla “batch”-a
 • Grafičko sučelje je napravljeno prema standardima “Input Management”-a (EMC Captiva InputAccel)
 • Skeniranje sa bilo koje lokacije
 • Visoka produktivnost “batch” skeniranja


“Batch” indeksiranje • Očitavanje barkod identifikatora
 • Uporaba “alias”-a (zamjenskih imena djelatnika)
 • Grafičko sučelje je napravljeno prema standardima “Input Management”-a (EMC Captiva InputAccel)
 • Padajući izbornici za unos indeksa(podataka)
 • AUTOCOMPLETE način popunjavanja indeksnih polja
 • Indeksiranje(unos podataka) sa bilo koje lokacije
 • Visoka produktivnost “batch” indeksiranja