Usluge


Na području arhiviranja poslovne dokumentacije vršimo sve vrste obrada, od skeniranja, konverzije medija i formata, do obuhvata podataka s dokumenata a osobito: • Mikrofilmiranje dokumentacije
 • Skeniranje i obuhvat podataka s dokumenta
 • Pretvorba elektroničkih zapisa u dokumente
 • Input document management
 • Zapis elektroničkih dokumenata na mikrofilm
 • Pohrana i čuvanje dokumenata na različitim medijima
 • Reprodukcija dokumenata po zahtjevu korisnika
 • Savjetovanje u upravljanju dokumentima
 • Sigurno i kontrolirano uništavanje dokumentarnog gradiva po instrukcijama korisnika

Digitalizacija papirnate dokumentacije


Faze digitalizacije:


 • Preuzimanje i evidencija
 • Priprema
 • Skeniranje
 • Programska obrada
 • Indeksiranje dokumentacije
 • Eksport indeksirane dokumentacije
 • Mikrofilmiranje dokumentacije
 • Import dokumenata i indeksa u WebDoc

Pretraga dokumenata u WebDoc-u


WebDoc - elektronička web arhiva


Indeksirani dokumenti se isporučuju u MT Web arhivu (WebDoc).


Ovaj e-arhivski sustav je proizvod Mondo-Tere, a glavne karakteristike su:


 • Brzina rada
 • Minimalni tehnički resursi (MS IIS web server i MS SQL Server 2008/2012 Express/Standard) su potrebni za implementaciju
 • Fleksibilnost u korištenju diskovnih “storage” sustava (serverski diskovi, NAS diskovi).
 • Repozitorij arhiviranih PDF dokumenata može biti raspodijeljen na više fizičkih servera i/ili NAS uređaja.
 • Nema licencnih ograničenja (broj korisnika, broj dokumenata/stranica isl.)
 • 15 velikih tvrtki Agrokor koncerna trenutno koristi WebDoc sustav, u njegovim repozitorijima je 200.000.000 stranica dokumentacije, 330 različitih tipova dokumentacije, 220 je aktivnih korisničkih profila (korisnika).

Digitalizacija otpremnica i izlaznih faktura na tjednoj bazi


 1. Prikupljanje na tjednoj bazi
 2. Dokumenti u WebDoc-u isti tjedan
 3. Usporedba digitaliziranih otpremnica i izlaznih faktura sa podacima iz sustava korisnika
 4. Dostupnost

Digitalizacija dokumenata koji ne zahtijevaju potpis


 1. „Spool” dokumenti
 2. Kreiranje i dizajn dokumenata na osnovu podataka iz ERP-a korisnika
 3. Dokumenti pretraživi u WebDoc-u
 4. Ispis dokumenata nepotreban

Optimizacija poslovanja digitalizacijom dokumentacije


 • Kontrola podataka iz ERP-a sa podacima u papirnatom obliku
 • Brži pristup informacijama
 • Manja mogućnost oštećenja dokumenata
 • Ušteda prostora za arhiviranje dokumentacije
 • Manji broj zaposlenika potrebnih za unos podataka sa dokumenta u ERP
 • Automatsko generiranje dokumenata iz ERP-a korisnika
 • Pretraživanje interne dokumentacije, izlaznih računa bez potpisa, izdatnica , međuskladišnica i sl.
 • Brži pristup informacijama
 • Nije potreban ispis
 • Ušteda prostora i materijala za arhiviranje dokumentacije
 • Veća efikasnost u procesima nad dokumentima
 • Smanjen broj zaposlenika u administraciji
 • Praćenje i kontrola procesa nad dokumentima
 • Lakša dostupnost informacija
 • Sprečavanje bespotrebnog višestrukog „kolanja” dokumenta po organizaciji